skip to Main Content
Officiel fanklub for Frederikshavn White Hawks
Referat Af Generalforsamling D. 16 August 2022

Generalforsamling den. 16 August 2022

Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling. Formanden fortalte, at inden den officielle del ville gå i gang, ville sportschef Kasper Kristensen fortælle lidt om forventningerne til sæsonen og truppen. Den blev en levende og nærværende fortælling, som blev afsluttet med spørgsmål fra de fremmødte. Lad os blive enige om, at det er noget vi gentager i fremtiden.

Herefter åbnede formanden for den officielle dagsorden.

1. Valg af ordstyrer.

Fritz Nordahl blev foreslået og valgt.

2. Valg af Stemmetæller.

Pernille Nymark Koch og Camilla Wiehl Hejlesen meldte sig og blev valgt.

3. Formandens beretning.

Det var et år igen hvor Corona fyldte en stor del. Vi startede sæsonens første hjemmekamp med at have besøg fra Operators Hockey. Derudover havde vi sammen med White Hawks sat et stort telt op, hvor der blev serveret helstegt pattegris og afhold auktion på de spilletrøjer White Hawks havde spillet træningskampe i. Overskuddet fra auktionen gik til Operators og de danske veteraners aktiviteter.

Vi kom godt fra start og sikrede os første delmål, nemlig Final 4. Final4 skulle igen afholdes i Aalborg. Vi fik produceret nye halstørklæder og lavet en stor Tifo til arrangementet. På selve dagen blev der afholdt en stor fanfest på Terminalen, hvor ca. var 150 mennesker mødte op til et par fede timer, inden vi kørte til Aalborg i 3 fyldte fanbusser. Tak til alle der var med til at gøre dagen fed og mindeværdig.

I januar lavede vi en fantrøje som White Hawks spillede i og som efterfølgende gik på auktion. Spillederne var meget glade for trøjen og overskuddet fra salget gik ubeskåret til fanklubben. Morten Rene’ Sørensen spurte om der ikke kunne laves en fantrøje med fans navn på igen.

Sæsonen sluttede for hurtigt, med et, desværre, fortjent nederlag til Esbjerg.

4. Regnskab V/ Kasseren.

Kassereren gennemgik regnskabet. Det skulle noteres, at der i to af de store udgiftsposter, nemlig fanklub på -59.653.00 kr. og sponsorater på -27.600.00 kr, indeholdt støttesposter til klubben for støttetrøjer og specielle spillertrøjer, som havde krydset regnskabsåret inden de blev videresendt til klubben. Derfor også det store overskud og kommentarerne dertil året før. Året resultat sluttede med -5.411,00 kr, hvilket var meget tilfredsstillende, da det jo jo indeholdt store poster som var videregivet til klubben.

Konkret er vi på den anden side af 200 medlemmer pt. og målet når sæsonen kommer i gang, er at komme tilbage mellem 300-400 som før Corona. Likviditeten er yderst fornuftig, hvilket også gør det muligt med masser af spændende tiltag og arrangementer det kommende år.

Der blev snakket om forskellige prioriteringer af midler og forslag til forskelligt merchandise.

5. Ændring af vedtægter.

Der blev foreslået følgende 2 vedtægtsændringer:

Ændringsforslag nr. 1

§ 5. Klubbens bestyrelse består af Formand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

§ 5.1 Foreningens Formand og Kasserer vælges på generalforsamlingen. Kassereren behøver at være en del af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer selv de øvrige poster.

Begrundelse:

o Kassereren er en tung post i sig selv, der kræver fokus og fører mange opgaver med sig

o Hvis kassereren ikke skal være med i bestyrelsesarbejdet, er kassereren ikke tvunget til øvrigt bestyrelsesarbejde

o Det er måske nemmere at finde en kasserer der interesserer sig hardcore for regnskab og økonomi

o Der bliver frigjort flere ressourcer i bestyrelsen til selve ”hockeyopgaverne”

Ændringsforslag nr. 2

§ 1 . White Hawks Support (WHS)

Begrundelse:

o Bestyrelsen ønsker et mere mundret navn, der peger på klubbens formål ”At yde størst mulig support til Frederikshavn White Hawks”

o Bestyrelsen har kigget tilbage på tidligere navne, hvor fanklubben i starten af 00´erne faktisk hed White Hawks Support. Derved er det ”at gå tilbage til noget” allerede kendt

o Bestyrelsen vil med navnet også gerne bygge yderligere bro til White Hawks Support Copenhagen

o Bestyrelsen ønsker desuden et efterfølgende nyt logi, hvor farverne hvid, blå og rød, som højere grad præsenteres stærkt

Der blev fra et medlem stillet spørgsmålstegn, og efterfølgende protesteret, i forbindelse med vedtægternes rigtighed – både ændringsforslag, men også et par allerede gældende vedtægter. Der kom en længere diskussion om hvorvidt der kunne vælges en kasserer uden for bestyrelsen, om der skal være 2/3 til stede for at ændringer kan vedtages og om hvorvidt folk skal være fysisk til stede for at kunne være valgbar. Bestyrelsen valgte at droppe forslaget om ændringer omkring ”en kasserer udenfor bestyrelsen” og førstebehandlede i stedet navneændringen til White Hawks Support. Navneændringen blev enstemmigt tilkendegivet som en god ide.

Der bliver snarest indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægters lovgivningsmæssige bindinger skal på dagsorden, sammen med navn og forslag til logo skal behandles.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Helene (ønsker ikke at genopstille)

Michael (ønsker ikke at genopstille)

Majbrit (ønsker at genopstille)

Majbrit modtog genvalg uden modkandidat. Mathias fortalte at Aviaaja Stephensen stillede sig til rådighed for kassererposten, men at hun desværre var forhindret pga. Corona i familien. Aviaaja blev valgt uden modkandidat, men det tages op til ekstraordinær generalforsamling, da et medlem protesterer over at Aviaaja ikke var fysisk til stede.

Charlotte Thirup blev også valgt som bestyrelsesmedlem uden modkandidat.

7. Valg af 2 suppleanter.

Christian Beck-Olsen og Johnny Græsdal blev valgt ind som suppleanter.

8. Valg af Bilagskontrollant.

Niels Jørgen Kristensen ville gerne stoppe. Helene Gregersen blev valgt uden modkandidat.

9. Indkommende forslag.

Der var kommet nogle forslag.

10. Evt.

Et medlem kunne godt tænke sig at komme med på isen når der skulle gives pokaler til spillerne. Det blev noteret.

Fredag den 19. august holdes der fanfest for vores medlemmer. Det sker fra kl. 17:00 til kl 19:00, hvor den Muntre Gris ligger vejen fordi og laver burger og pomfritter til alle medlemmer. Der vil også være gratis drikkevare.

Morten Sørensen roste fanklubbens busturer og det der laves for medlemmerne.

Der blev spurgt til hvem der var trommeslager den kommende sæson. Udover Malthe, som ikke kan være til alle kampe, mangler vi en eller to nye.

Vi mangler desuden en eller flere til vores Mascot. Katrine Koch vil meget gerne køre i Hawkey den. 2. september, men ellers skal der ledes videre.

Michael og Helene takket pænt af hver for sig, hvor de fortalte, at de desværre ikke havde tiden til at være i bestyrelsen mere.

11. Tilstede.

Der var 30 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top