skip to Main Content
Officiel fanklub for Frederikshavn White Hawks
Referat Af Generalforsamling D. 9/9-16

Generalforsamling Fredag d. 9 September 2016

 

1; Valg af dirigent.

Ib Andersen.

 

2; Formanden aflægger beretning.

Sidste år havde vi en god fremgang af nye medlemmer og vi håber på et lige så godt år i år.

Hawkey Skulle have ny trøje i år da den blev solgt sidste sæson på auktion for 1000 Kr.

Stort tak til Poul Martin Trop som ejer Torp Transport, han gav os 10 reklamer på storskærmen i hockeyhallen.

Så vil vi igen i år prøve at holde taktikmøde med trænerne inde kampene så vi kan høre lidt om hvordan de syntes at det går med vores hold.

 

3; Kassereren forelægger regnskabet.

Vi kom på 165 medlemmer sidste år, så det var en dejlig fremgang.

Vi kunne godt tænke os at få flere busturer end de sener år.

 

Årsregnskab 2015/2016

 

Indtægter:

Kontingenter                                                                                 kr.   21.450,00,-

Merchandise                                                                                 kr.   81.882,00,-

Salg af drikkevarer                                                                      kr.   11.768,00,-

Betaling af medlemmer for bustur                                          kr.   11.340,00,-

Sponsor Bus                                                                                 kr.    3.750,00,-

Sponsor Kortprinter                                                                   kr.   12.000,00,-

I alt                                                                                                 kr. 142.190,00,-

 

Udgifter:

Kontorartikler                                                                              kr.   11.552,00,-

Drikkevarer                                                                                   kr.    5.605,00,-

Merchandise                                                                                 kr.  69.892,00,-

Arrangementer                                                                             kr.       300,00,-

Bustur                                                                                             kr.  23.550,00,-

Fanklub                                                                                           kr.   15.470,00,-

Porto                                                                                                kr.       844,00,-

I alt                                                                                                   kr. 127.213,00,-

Givet væk:

Pokaler + blomster mm                                                                kr.     6.417,00,-

 

Moms 1/8-2014 – 31/12-2014                                                            kr.     1.437,00

Moms 1/1-2015 – 31/7-2015                                                              kr.       659,00 –

 

Overskud                                                                                            kr. 8.560,00

Det kom 19,000 Kr. ind ti Hawkey.

 

4; Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ( Majbrit og Mathias ønsker at genopstille )

De blev begge genvalgt.

 

5; Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogle forslag.

 

6; Valg af revisor.

Preben Møller vil gerne forsætte.

 

7; Valg af 2 Suppleanter.

Søren vil gerne forsætte og Laila stopper, Vi har så fået Flemming Larsen ind.

 

8; Eventuelt.

Ang. Facebook vil vi fremadrettet være bedre til at lukke af for negative indlæg, der findes andre sider hvor folk kan være negative på.

Stemningen i hallen skal være bedre, problemet er bare at vi er for lidt folk til at synge drengene op så derfor vil vi gerne have folk til at hjælp os så vi kan få en bedre stemning i hallen.

Det gamle horn må ikke bruges mere, men gerne flere trommer i gang.

 

 

 

 

Back To Top