skip to Main Content
Officiel fanklub for Frederikshavn White Hawks
Referat Af Vores Ekstraordinær Generalforsamling D. 20.1.19

 

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetæller
3. Valg af bestyrelsesmedlem
4. Valg af suppleant
5. Ændringer af vedtægter
6. Indkomne forslag

Fremmødte medlemmer: 17

1.Ordstyrer valgt ; Niels Kristensen

2. Stemmetæller valgt ; Anders Jørgensen

3.Opstillede kandidater til bestyrelsen : Janni Jensen
Valgt ; Janni Jensen

4.Opstillede kandidater til suppleant : Michael Thorup
Valgt ; Michael Thorup

5. Ændringer af vedtægter vedtaget enstemmigt.

6. Ingen indkomne forslag.

Back To Top