skip to Main Content
Officiel fanklub for Frederikshavn White Hawks
Referat Fra Generalforsamling D. 8/9-2021

Referat fra vores generalforsamling d. 8/9-2021

Tilstede 21 personer + bestyrelsen.

1) Valg af ordstyrer / Anders Møller Madsen

2) Valg af stemmetæller / Camilla Hejlesen & Anders

3) Formandens beretning: Da det blev et år præget af Corona, er det begrænset hvilke aktiviteter, det har været muligt for fanklubben at lave. Der har været få tilskuere til kampene, og der har ikke været busture eller andre arrangementer pga. restriktioner.

Det er dog alligevel lykkedes fanklubben, at kunne støtte WH økonomisk ved blandt andet:

Salg af støttetrøjer. 20.000,-

Salg af virtuelle øl/vand billetter for 20-22.000,-

I anledning af klubbens 10 års jubilæum blev der specialdesignet og solgt trøjer med et over skud på 43.300,-

Medlemstallet faldt i sidste sæson til ca. 200 – ca. en halvering fra året før. Allerede nu i den indeværende sæson er vi oppe på 230 medlemmer, og vi håber på at runde de 400 igen.

I sidste sæson havde vi 16 fordelspartnere. Få har trukket sig i år og andre er kommet til. Vi opfordrer vores medlemmer til, at huske at bruge dem.

Regnskab: Regnskabet ser godt ud – sæsonen taget i betragtning. Vi har haft en stor udgift til et nyt regnskabsprogram, hvilket afspejler sig i regnskabet. Vi kommer ud med at overskud på lige knap 70.000,-

ÅRSREGNSKAB 2020/2021

Kontingenter kr. 31.194,00

Merchandise kr. 152.423,00

Sponsorater kr. 22.000,00

I alt kr. 205.617,00

Udgifter

Kontorartikler kr. 13.836,00

Merchandise kr. 69.832,00

Fanklub kr. 2.871,00

Pokaler/blomster mm. kr. 47.500,00

Porto kr. 5.305,00

Sponsorater kr. 6.200,00

I alt kr. 148.443,00

Moms 1/8-2019 – 31/12-2019 kr. 12.789,00

Moms 1/1-2020 – 31/7- 2020 kr. 2.900,00

Overskud kr. 69.963,00

Vi har længe haft et ønske om et hæve/sænkesystem til vores tifoer i hallen. Mathias gik i gang med at kontakte forskellige firmaer, og takket være hans store arbejde, er der nu samlet penge nok sammen. Vi ser meget frem til, at få det taget i brug til første hjemmekamp d. 18/9.

5) Ingen ændringer.

6) Valg: På valg er Mathias (ønsker at opstille) Genvalgt. Janni (trækker sig) Michael valgt. 7)

Valg af 2 suppleanter: Charlotte fortsætter og så byder vi Malte Koch velkommen som suppleant. 😎

Valg af bilagskontrollant: Niels Kristensen vil gerne fortsætte.

9) Indkommende forslag: Der er ikke kommet nogen.

10) Evt: Michael fortæller lidt om indeværende sæson. Vi endelig er tilbage på lægterne igen. Vi glæder os til, at kunne støtte holdet i hallen igen. I dag er arbejdet med at sætte vores nye hæve/sænkesystem op begyndt, og vi kan allerede nu løfte sløret for, at der kommer en ny tifo til første hjemmekamp d. 18/9. Der er også indkøbt 800 nye flag til at give stemning i hallen.

Busture: Desværre ligger vores udebanekampe meget dårligt så vi har kun 2 busture inden nytår. Den første er på fredag til Aalborg. Turen er gratis for medlemmer. Næste tur bliver til Herning, fredag d. 15/10.

Vi arbejder på at lave forskellige arrangementer. Det kan være: Spiller dag: En dag hvor det er muligt at komme på isen med spillerne. Andet arrangement med spillerne

Julefrokost

Preparty

Vi stopper med at sælge merchandise. Det bliver fremover klubberne selv der skal stå for det. Vi ved dog ikke, om det bliver fra indestående sæson. Det er en af de ændringer Thomas Bjurring har lavet, for at professionalisere klubberne, og øge deres indtjening. Vi mener dog ikke, at vi derfor får en mindre indtjening. Vi skal blot tænke i andre baner, hvilket vi allerede er godt i gang med.

Klubben vil gerne hjælpe og støtte os i forsat, at kunne tjene penge.

Vi vil i bestyrelsen gerne sige tak for jeres støtte og opbakning – om det så er i hallen, ved auktioner eller til vores arrangementer, så sætter vi meget stor pris på det! White Hawks hvide hær Bestyrelsen

Back To Top