skip to Main Content
Officiel fanklub for Frederikshavn White Hawks
Referat Fra Vores Generalforsamling D. 27/9-2020

Tilstede: 20 Personer.

1) Valg af ordstyrer: Anders Møller Madsen

2) Valg af stemmetæller: Anders Jørgensen og Charlotte Thirup

3) Formandens beretning:

I August måned 2019 var vi ude og starte fordelspartner-konceptet op. Det blev til 16 fordelspartnere i den første sæson, som alle giver rabat ved fremvisning af medlemskort.

Elite Nord gav os entreindtægten ved træningskampene i 19/20 og det blev til en indtjening på ca. 30.000,-. Tak for det til Elite Nord.

Det blev også et år hvor fanklubben voksede enormt – vi var på ca. 400 Medlemmer og over 20 firmamedlemmer da sæsonen sluttede – det gjorde os til Danmarks anden største fanklub målt på medlemmer. Vi sætter stor pris på jeres opbakning.

Vi forskellige arrangementer, bl.a. en grillaften hvor fans kunne komme og få en snak med trænere og spillere. Vi åben omklædningsrum med æbleskiver og gløgg. Sidst på året blev der holdt et brag af en julefrokost – en kanon aften med masser af hygge, som helt sikkert skal gentages når tiderne igen tillader det.

OG SÅ HAVDE VI FINAL4! Det blev en held fantastisk weekend, hvor vi denne gang tog trofæet med hjem. En fantastisk før-, under- og efterfest vi fik kørt af.

Vi fik kørt mange store tifoer af – både på hjemme- og udebane. Vi fik indkøbt et hav af nye flag og så blev der købt klappe til alle hjemmekampe i sammenarbejde med Elite Nord.

Corona og satte desværre en stopper for det hele i starten af marts – altså blev vi snydt for en fed afslutning på tingene. Tak for den bedste sæson i vores eksistens. Stor tak til alle vores medlemmer, sponsere og vores frivillige hjælpere.

 

4) Vi ændrer i regnskabsprincipperne, da et regnskab giver et mere rigtigt billede af en sæson, hvis regnskabsåret går fra 1. juni til 31. maj. Det betyder, at det netop afsluttede regnskabsår kun bliver på 10 måneder i denne overgangsperiode. Det ser skævt ud i regnskabet, da det kommer til at mangle en del indtægter fra juni/juli måned 2020 (blandt andet omkring 150 kontingenter). Fremadrettet vil vi dog få et mere retvisende billede af et regnskabsår, da det passer med en ishockeysæson.

Det udleverede regnskab viste et større underskud, som dog bunder i ovenstående teknik omkring regnskabsprincipper. Likviditeten er fin og fanklubben har femdoblet omsætningen på bare 2 år.

Årsregnskabet 19/20 (1. august 2019-31. maj 2020 – 10 måneder)

Indtægter:

Kontingenter                                                                                    kr.  29.250,00

Merchandise                                                                                     kr. 230.870,00

Busture                                                                                              kr.  57.459,00

Sponsorater                                                                                      kr.   32.980.00

I alt                                                                                                     kr. 350.559,00

 

Udgifter:

Kontorartikler                                                                                  kr.   17.307,00

Drikkevarer                                                                                      kr.     6.291,00

Merchandise                                                                                    kr.   151.115,00

Bustur / Billetter                                                                             kr. 104.905,00

Fanklub                                                                                             kr.  96.065,00

Pokaler/Blomster mm.                                                                  Kr.   12.879,00  

I alt                                                                                                     kr. 388.562,00

 

Moms 1/8-2019 – 31/12-2019                                                            kr.  -2.464,00

Moms 1/1-2020 – 31/7-2020                                                             kr.   12.824,00

Underskud                                                                                        kr.   -38.003,00

Indestående på bank.                                                                     kr.   24.926,00

 

5) Ændring af vedtægter: §5.1  Foreningens Formand og Kasserer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer selv de øvrige poster. §5.2 Kun medlemmer der rettidig har indbetalt kontingent, kan vælges til klubbens tillidsposter og samtlige valg gælder for en periode af 2 år.

Suppleanter vælges for 2 år af gangen. §5.2.1 Formand og kasser kan ikke være på valg samme år og vælges derfor som følgende: ¤ Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant vælges på ulige år. ¤ Kasser, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant vælges på lige år. §5.4 Regnskabsåret går fra den. 1. juni til den. 31. Maj

 

6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Helene (ønsker at genopstille) Genvalgt

Majbrit (ønsker at genopstille) Genvalgt

Søren Aaen ( trækker sig)  Søren fortæller fordi han stopper i bestyrelsen er fordi at han er i gang med at tage en uddannelse, job og familien der også gerne skal se ham. Men han vil meget gerne forsætte med at hjælpe hvor han kan når han kommer til kamp. Vi vil derfor sige mange tak for denne gang Søren og vi er glad for at du stadig vil være med til at hjælpe hvor du kan..  Søren Poulsen tager Søren plads i bestyrelsen.

7) Valg af 2 suppleanter: Michael forsætter som suppleant og så kom Charlotte Thirup ind.

8) Valg af bilagskontrollant: Niels Kristensen vil gerne forsætte.

9) Indkommende forslag: Der var ikke kommet nogle forslag

10) Evt:

Michael fortalte lidt om det kommende år. Vi følger de regler der er lige nu og busturer kommer ikke afsted mens der Covid-19 restriktioner. der bliver desværre heller ingen arrangementer pt. Der er ved at blive lavet de specielle spilletrøjer, hvor de der har købt støttetrøjer i juni, får deres navne. Vi ved pr. ikke hvornår de kommer til at spille i disse trøjer. 10 års jubilæum bliver udskudt, vi ved ikke til hvornår. Der er mundbind med logo på vej. Vi er utrolig glade for den samarbejde, vi har fået sammen med René Jørgensen, Jari Pasanen og Alex Stein.

Der blev i øvrigt snakket om følgende emner:

Vi vil dele WHs opslag omkring billetter. Man skal huske at logge sig ind på siden få at få sin billet. Vi mangler en trommeslager til at hjælpe Malthe imens Mads er skadet, så hvis du eller I kender nogle der kunne være behjælpelig må man gerne kontakte bestyrelsen i fanklubben.

Vi siger tak for det gammel år og glæder os til at få en kanon sæson i år.

Back To Top